شوت دیدنی اندومبله؛ گل اول تاتنهام به نیوکسل

انگلیس - 25 مهر 1400 ساعت 20:06 - 8392 بازدید
0
اشتراک

شوت دیدنی اندومبله؛

گل اول تاتنهام به نیوکسل توسط اندومبله در دقیقه 17

نیوکسل 1 - تاتنهام 1

کامنت دیدگاه ها