گرایی: در عمرم چنین سالتویی نخورده بودم!

سایر ورزش ها - 23 مهر 1400 ساعت 13:41 - 26272 بازدید
0
اشتراک

محمدرضا گرایی از اجرا فنون توسط محمد بنا میگوید

 

محمدرضا گرایی:

تو عمرم همچین سالتویی نخورده بودم

کامنت دیدگاه ها