محمدرضا گرایی: در حق برادرم ناداوری شد

سایر ورزش ها - 23 مهر 1400 ساعت 13:24 - 12399 بازدید
0
اشتراک

محمدرضا گرایی برادر محمدعلی گرایی: در حق برادرم ناداوری شد؛ نماینده مجارستان رای داور را تغییر داد
شاید اگر ماهم در اتحادیه جهانی نماینده داشتیم محمدعلی شکست نمی‌خورد

کامنت دیدگاه ها