نعمتی: این کارشکنی‌ها انگیزه ما را بیشتر می‌کند

فوتبال باشگاهی - 22 مهر 1400 ساعت 16:40 - 5089 بازدید
2
اشتراک

دکتر حقیقت: جز دهقانی هیچ یک از بازیکنان مصدوم نیستند
نعمتی: این کارشکنی‌ها انگیزه ما را بیشتر میکند

کامنت دیدگاه ها