حضور مسولان ورزش در رونمایی از سردیس قهرمانان المپیکی

سایر ورزش ها - 19 مهر 1400 ساعت 10:59 - 1148 بازدید

حضور صالحی امیری، بهداد سلیمی، مهدی علی نژاد، حسن کامرانی فر و سایر مسولان ورزش در مراسم رو نمایی از 5 سردیس قهرمانان المپیکی(حسین توکلی، علیرضا رضایی، علیرضا حیدری، مسعود مصطفی جوکار و زهرا جوانمرد)

دیدگاه ها