مطهری: دربازی با امارات بازیکن محور بودیم

ایران - 18 مهر 1400 ساعت 09:53 - 3559 بازدید
0
اشتراک

حمید مطهری: جلوی امارات تیم خوبی نبودیم - بیشتر از اینکه تاکتیک محور باشیم بازیکن محوریم

کامنت دیدگاه ها