روشن: فرهاد مجیدی به خودش ظلم می کند

فوتبال باشگاهی - 03 مهر 1400 ساعت 10:59 - 17661 بازدید
8
اشتراک

 انتقاد "حسن روشن" پیشکسوت باشگاه استقلال، از عملکرد "فرهاد مجیدی"

 

روشن:

مجیدی غرور کاذب دارد و از یک بزرگتر کنار دست خودش استفاده نمی کند.
نگران فرهاد مجیدی هستم، دارد به خودش ظلم می کند.

کامنت دیدگاه ها