محرومیت مجیدی از هرگونه فعالیت در حوزه فوتبال

فوتبال باشگاهی - 31 شهریور 1400 ساعت 19:30 - 32859 بازدید
5
اشتراک

علام آرای کمیته اخلاق؛  

فرهاد مجیدی از هرگونه فعالیت در حوزه فوتبال و شرکت در مسابقات و ورود به ورزشگاه منع شده است!

کامنت دیدگاه ها