پاکدل: هدف قهرمانی پرسپولیس در آسیاست

فوتبال باشگاهی - 31 شهریور 1400 ساعت 14:15 - 5506 بازدید
2
اشتراک

مشکلات زیاد داریم اما انگیزه ما بیشتر است  

پاکدل: هدف ما با پرسپولیس قهرمانی در آسیاست

کامنت دیدگاه ها