صنعت نفت می‌تواند یک نفت تهران جدید شود

فوتبال باشگاهی - 29 شهریور 1400 ساعت 00:40 - 4020 بازدید
1
اشتراک

علیرضا منصوریان: اگر ما را کمک کنند صنعت نفت می‌تواند یک نفت تهران جدید شود

دیر شروع کردیم و منابع مالی زیادی نداریم. از مردم می‌خواهم پشت صنعت نفت بمانند.

مدیران رده بالا باید کمک کنند تا بتوانیم منابع مالی بیشتری داشته باشیم.

کامنت دیدگاه ها