کاظم اولیایی: مدیریت غلط، باشگاه های ما را به ورشکستگی کشانده

حواشی - 28 شهریور 1400 ساعت 11:26 - 1648 بازدید
0
اشتراک

 مدیرعامل اسبق استقلال: مدیریت غلط، باشگاه های ما را به ورشکستگی کشانده است

کاظم اولیایی: درباره دولتی شدن باشگاه ها 30 و خورده ای سال است یک تصمیم اشتباه گرفته ایم، هنوز از آن رها نشده ایم.

کامنت دیدگاه ها