واکنش تند رحمتی علیه اظهارات مدیران پدیده

ایران - 23 شهریور 1400 ساعت 03:02 - 19692 بازدید

رحمتی: اسم من را هم دیگر نیاورند. آقازادگی دیگر به فرزند ختم نمی شود اینروزها داماد و پسرخاله را نیز شامل می شود.احترام موی سفیدشان را نگه میدارم که سکوت می کنم .مدارکی دارم که در صورت انتشار مردم با روی واقعی این اشخاص آشنا می شوند.

کامنت دیدگاه ها