شوت تماشایی قایدی با بد شانسی گل نشد

فوتبال باشگاهی - 22 شهریور 1400 ساعت 12:41 - 82375 بازدید
7
اشتراک

شوت تماشایی قایدی با بد شانسی گل نشد؛ تیر دروازه مانع اولین سوپر گل مهدی قایدی برای شباب الاهلی

کامنت دیدگاه ها