اشتباه عجیب بازیکن نیوکسل و خنده های رونالدو

انگلیس - 20 شهریور 1400 ساعت 18:30 - 477145 بازدید
7
اشتراک

اشتباه بازیکن نیوکسل در شروع بازی و عدم اجرای اقدام ضدنژادپرستانه که با خنده های رونالدو همراه بود

کامنت دیدگاه ها