پاس گل الهیار صیادمنش برای زوریا

بازیکنان - 07 شهریور 1400 ساعت 23:10 - 18K بازدید

 پیروزی خانگی زوریا در شبی که زاهدی از دقیقه 61 و صیادمنش از دقیقه 60 وارد زمین شدند/ صیادمنش پاس گل تیمش را داد.

دیدگاه ها