رژه کاروان ایران در مراسم افتتاحیه پارالمپیک توکیو

المپیک - 02 شهریور 1400 ساعت 16:19 - 10103 بازدید
0
اشتراک

کاروان ایران در ساعت 20:26 (15:56 به وقت تهران) از مقابل جایگاه رژه رفت. پرچمداران کاروان ایران زهرا نعمتی و نورمحمد آرخی بودند. نکته جالب توجه در این رژه، استفاده اعضای کاروان ایران از ماسک‌های مشابه و به رنگ پرچم ایران بود.

کامنت دیدگاه ها