گفتگو با مدیرعامل پیکان پس از انتخاب مجتبی حسینی برای فصل بعد

اخبار - 23 مرداد 1400 ساعت 13:08 - 862 بازدید

گفتگو با اکبر محمدی مدیرعامل پیکان پس از انتخاب مجتبی حسینی برای فصل بعد و آخرین وضعیت پیکان

کامنت دیدگاه ها