کیفیت المپیک توکیو 2020 از زبان نصرالله سجادی

المپیک - 22 مرداد 1400 ساعت 12:25 - 779 بازدید
0
اشتراک

صحبت های نصرالله سجادی در مورد عملکرد کشور ژاپن در برگزاری المپیک

 

همه چیز خوب بود به جز مسئله حمل و نقل

کامنت دیدگاه ها