کسب مدال طلا دو 400 متر مردان توسط گاردینر

المپیک - 14 مرداد 1400 ساعت 18:53 - 8035 بازدید
0
اشتراک

در دوری 400متر مردان استیون گاردینر از باهاما با زمان 43.85 صاحب مدال طلا شد!

کامنت دیدگاه ها