کسب مدال نقره توسط علی داوودی

المپیک - 13 مرداد 1400 ساعت 17:03 - 50367 بازدید
0
اشتراک

سه حرکت دو ضرب علی داوودی در فوق سنگین 

چهارمین مدال ایران در المپیک2020

علی داوودی نماینده دسته فوق سنگین ایران در وزنه برداری المپیک2020 با ثبت 441 کیلوگرم در مجموع حرکات یک ضرب و دوضرب به مدال نقره و نایب قهرمانی رسید

کامنت دیدگاه ها