فن تماشایی حسن یزدانی با گزارش هادی عامل

المپیک - 13 مرداد 1400 ساعت 14:33 - 89454 بازدید
0
اشتراک

یک دقیقه پایانی کشتی حسن یزدانی در نیمه نهایی که با شکست حریف روس به فینال رسید
فن تماشایی و 4 امتیازی کُنده کشی از حسن یزدانی 

کامنت دیدگاه ها