مقام چهارم آقامیرزایی در قایقرانی کایاک 1000 متر

المپیک - 11 مرداد 1400 ساعت 08:31 - 4416 بازدید

علی آقامیرزایی از صعود به دور بعد بازماند

کامنت دیدگاه ها