داورزنی: به دلیل نتایج ضعیف از مردم عذرخواهی میکنم

المپیک - 10 مرداد 1400 ساعت 19:12 - 6351 بازدید
3
اشتراک

داورزنی: از مردم به خاطر نتایج تیم ملی عذرخواهی میکنم

 

نباید احساسی و با عجله قضاوت و تحلیل کنیم

کامنت دیدگاه ها