نمی‌توانند بازیکن و دستیار به من تحمیل کنند

ایران - 10 مرداد 1400 ساعت 14:45 - 8422 بازدید
1
اشتراک

نشست خبری فراز کمالوند: تحت تأثیر فشار فضای مجازی اطراف تراکتور قرار نمی‌گیرم

 هیچکس نمی‌تواند بازیکن و دستیار به من تحمیل کند

کامنت دیدگاه ها