حذف زودهنگام احسان حدادی از المپیک توکیو

المپیک - 08 مرداد 1400 ساعت 06:08 - 21452 بازدید
1
اشتراک

احسان حدادی در مرحله مقدماتی رشته پرتاب دیسک با رکورد 58.45 و 58.98 متری برای دو پرتاب اول و ارتکاب خطا در پرتاب سوم، از بین 16 شرکت کننده در رده چهاردهم قرار گرفت و از دور مسابقات کنار رفت.

کامنت دیدگاه ها