کنفرانس خبری استکی پس از دیدار با سپاهان

ایران - 04 مرداد 1400 ساعت 00:10 - 592 بازدید
0
اشتراک

کنفرانس خبری حسن استکی مربی ذوب آهن اصفهان پس از دیدار با سپاهان اصفهان

کامنت دیدگاه ها