مددی درمورد میلیچ : چرا 45 دقیقه به یک بیگانه وقت دادند

ایران - 04 مرداد 1400 ساعت 00:30 - 11018 بازدید
7
اشتراک

انتقاد مددی از مجری برنامه فوتبال برتر: چرا باید به میلیچ 45 دقیقه آنتن داده شود - گرایش رنگی ایشان برای همه مشخص است

کامنت دیدگاه ها