اعتراض جنجالی فیروز کریمی به سازمان لیگ

فوتبال باشگاهی - 03 مرداد 1400 ساعت 23:37 - 51843 بازدید
1
اشتراک

اعتراض جنجالی فیروز کریمی به سازمان لیگ؛ 
 

فیروز کریمی:

به شدت دل پیچه دارم و حالم بد است

کامنت دیدگاه ها