پاس گل علی قلی زاده برای شارلروا

فوتبال باشگاهی - 03 مرداد 1400 ساعت 09:21 - 12836 بازدید
0
اشتراک

پیروزی پر گل شارلوا مقابل اوستنده در حضور 13 دقیقه ای قلی زاده و ثبت یک پاس گل  

 

کامنت دیدگاه ها