محرومیت کرمانشاهی به دلیل اشتباه در دیدار ملوان - بادران

ایران - 30 تیر 1400 ساعت 22:39 - 10774 بازدید
0
اشتراک

مجری شبکه ورزش خبر داد: رضا کرمانشاهی به دلیل اشتباه فاحش در دیدار ملوان-بادران از قضاوت در مسابقات باقیمانده لیگ و حذفی محروم شده است.

کامنت دیدگاه ها