بیک زاده: مشکلات با تمرین نکردن حل نمی‌شود

فوتبال باشگاهی - 30 تیر 1400 ساعت 11:20 - 1401 بازدید
0
اشتراک

هاشم بیگ‌زاده: با اعتصاب و مصاحبه کردن مشکلات حل نمی‌شود/ پول دیر یا زود می‌رسد ولی استقلال از این وضعیت ضربه می‌خورد

کامنت دیدگاه ها