کنفرانس خبری سرآسیایی پس از دیدار با صنعت نفت

ایران - 30 تیر 1400 ساعت 00:08 - 1329 بازدید
0
اشتراک

صحبت های مجتبی سرآسیایی مربی تیم مس رفسنجان در کنفرانس خبری پس از دیدار برابر صنعت نفت آبادان

کامنت دیدگاه ها