درخواست استیلی از وزیر بهداشت

ایران - 25 تیر 1400 ساعت 23:54 - 3.3K بازدید
1
اشتراک

درخواست استیلی از وزیر بهداشت: تو رو خدا مردم را واکسینه کنید تا برای این کار به کشور دیگر نروند.

دیدگاه ها