عصبانیت شدید خرمگاه از منصوریان و توهین داور

ایران - 24 تیر 1400 ساعت 23:34 - 29446 بازدید
3
اشتراک

خرمگاه دستیار قدیمی و همیشگی منصوریان با عصبانیت به او گفت آقای منصوریان این ره که می روی به ترکستان است.

داور با چه جراُتی به بازیکن من گفته زر نزن؟

کامنت دیدگاه ها