فضای احساسی رختکن فجر پس از پیروزی مقابل هوادار

ایران - 14 تیر 1400 ساعت 00:40 - 12751 بازدید
0
اشتراک

فضای احساسی رختکن فجر شهید سپاسی پس از پیروزیبا ارزش مقابل هوادار و صدرنشینی در فاصله دوهفته مانده نا پایان لیگ یک

کامنت دیدگاه ها