مناظره ذوالفقارنسب و چراغپور درباره تعویض اسکوچیچ

ایران - 04 تیر 1400 ساعت 13:15 - 10035 بازدید
1
اشتراک

مناظره ذوالفقارنسب و چراغپور درباره رفتن یا ماندن اسکوچیچ

ذوالفقارنسب: اسکوچیچ مربی درجه پنج دنیاست
چراغپور: برکناری اسکوچیچ کار درستی نیست

کامنت دیدگاه ها