شکوری: کنعانی از یک تیم ایرانی پیشنهاد 25 میلیاردی دارد

فوتبال باشگاهی - 02 تیر 1400 ساعت 23:02 - 9730 بازدید
3
اشتراک

ابراهیم شکوری: بازیکنانی که قراردادشان تمام شده پیشنهادهای بسیار خوبی از داخل کشور و حوزه خلیج فارس دارند

 

کنعانی‌زادگان از یک تیم صنعتی ایرانی پیشنهاد 25 میلیارد تومانی دارد که خواهش می‌کنم نهادهای مربوطه ورود کنند.

کامنت دیدگاه ها