استیلی: اسکوچیچ نمره خوبی گرفت و نباید بی انصافی کنیم

ایران - 01 تیر 1400 ساعت 14:38 - 710 بازدید
0
اشتراک

حمید استیلی:

 

اسکوچیچ نمره خوبی گرفت و نباید بی انصافی کنیم

 

خط حمله پرسپولیس خیلی بهتر از نیم فصل اول شده

کامنت دیدگاه ها