حمله به اتوبوس پرسپولیس یک شیطنت نوجوانانه بود

فوتبال باشگاهی - 01 تیر 1400 ساعت 10:25 - 3432 بازدید
2
اشتراک

سهیل مهدی: حمله به اتوبوس پرسپولیس یک شیطنت نوجوانانه از سوی دو پسر زیر 18 سال از حومه اصفهان بود که در نهایت ابراز ندامت کردند

کامنت دیدگاه ها