غفوری :فقط شرایط معمولی را برای استقلال فراهم کنید

ایران - 31 خرداد 1400 ساعت 22:46 - 11300 بازدید
2
اشتراک

وریا:دیوانه نیستیم که غر بزنیم و بهانه بیاوریم  

فقط شرایط معمولی را برای استقلال فراهم کنید

کامنت دیدگاه ها