گل دوم بلژیک به دانمارک توسط دی بروین

فوتبال ملی - 27 خرداد 1400 ساعت 22:15 - 27202 بازدید
0
اشتراک

کار تیمی دیدنی بازیکنان بلژیک؛

گل دوم بلژیک به دانمارک توسط دیبروینه در دقیقه 70

دانمارک 1 - بلژیک 2

کامنت دیدگاه ها