تکرار حرکت رونالدو در نشست خبری توسط پوگبا

فوتبال ملی - 26 خرداد 1400 ساعت 19:11 - 29267 بازدید
4
اشتراک

پل پوگبا و برداشتن بطری نوشیدنی الکلی از روی میز در کنفرانس مطبوعاتی تیم ملی فرانسه؛ البته رونالدو نوشابه را از روی میز برداشت اما پوگبا به دلیل مسلمان بودن نوشیدنی الکلی را برداشت

کامنت دیدگاه ها