برخورد صمیمانه منصوریان با جمعی از کودکان فوتبالیست

ایران - 25 خرداد 1400 ساعت 21:21 - 4572 بازدید
0
اشتراک

برخورد پر حوصله و صمیمانه منصوریان با جمعی از کودکان  فوتبالیست، پیش از آغاز تمرین آلومینیوم اراک

کامنت دیدگاه ها