بیرون راندن افراد اضافی در ورزشگاه توسط ناظر

ایران - 24 خرداد 1400 ساعت 21:50 - 2312 بازدید
0
اشتراک

تلاش های بی وقفه ناظر دیدار دو تیم هوادار و خیبر خرم آباد برای بیرون راندن افراد اضافی در ورزشگاه

کامنت دیدگاه ها