ابراز رضایت دو عضو هیئت مدیره استقلال از محتوای جلسه

ایران - 23 خرداد 1400 ساعت 21:00 - 3526 بازدید
1
اشتراک

مهدی عبدیان و حمیدرضا آصفی دو عضو هیئت مدیره  استقلال ضمن خروج از باشگاه از محتوای جلسه برگزار شده ابراز رضایت کردند

کامنت دیدگاه ها