درودگر: از حقانیت اسکوچیچ در فدراسیون دفاع کردم

ایران - 22 خرداد 1400 ساعت 14:20 - 3175 بازدید
2
اشتراک

صحبت های صادق درودگر عضو هیات رییسه سازمان لیگ: تا ۱۵ تیر در هیات رئیسه سازمان لیگ هستم و بعد از سازمان لیگ جدا می شوم و یک هوادار ساده فوتبال خواهم بود

کامنت دیدگاه ها