زین الدینی: تبانی هیچ گونه با شخصیت مس سازگاری ندارد

ایران - 20 خرداد 1400 ساعت 20:17 - 1932 بازدید
2
اشتراک

صحبت های مجید زین الدینی مدیرعامل مس رفسنجان در حاشیه دیدار دوستانه  مس رفسنجان و سپاهان اصفهان  

 

کامنت دیدگاه ها