پولی که به پرسپولیس کمک شده، به استقلال هم داده شود

فوتبال ملی - 18 خرداد 1400 ساعت 10:24 - 15760 بازدید
11
اشتراک

آرش برهانی: همانطور که 30 میلیارد به پرسپولیس کمک کردند به استقلال هم داده شود
آرش برهانی: همیشه برد مقابل بحرین لذت خاصی دارد

کامنت دیدگاه ها