عابدزاده: تمرین کوتاه و پرشدتی داشتیم

ایران - 14 خرداد 1400 ساعت 17:37 - 5428 بازدید
0
اشتراک

می توانستیم گل های بیشتری به هنگ کنگ بزنیم؛

عابدزاده: تمرین کوتاه و پرشدتی داشتیم

کامنت دیدگاه ها