دبیر: نیاز کشتی 114 میلیارد بودجه در طول سال است

سایر ورزش ها - 03 خرداد 1400 ساعت 12:49 - 2515 بازدید
0
اشتراک

علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی: نیاز کشتی 114 میلیارد بودجه در طول سال است

کامنت دیدگاه ها